Przejdź do treści

Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jaki sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Kancelaria Notarialna Notariusz Katarzyny Synal. z siedzibą w Łodzi (90-043) przy ul. Targowej 27.

Dane identyfikacyjne: NIP: 6642004741, REGON: 521906711

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz na adres mailowy: kancelaria@notariuszsynal.pl.

Jakie dane przetwarzamy, w jakich celach, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo je przechowujemy?

W związku z tym, że na stronie internetowej udostępniamy różne funkcje, to przetwarzamy Twoje dane w różnych celach, w oparciu o różną podstawę prawną oraz przechowujemy je przez zróżnicowane okresy. Chcąc przekazać Ci jak najbardziej przejrzysty komunikaty, pogrupowaliśmy te informacje odwołując się do celu przetwarzania Twoich danych.

Formularz kontaktowy

Cel przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane podane w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie oraz budowaniu pozytywnych relacji z Tobą jako potencjalnym klientem.

Okres przechowywania: Twoje dane przechowujemy przez czas niezbędny do udzielenia pełnej odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, a po jej udzieleniu przez czas niezbędny do wykazania jej prawidłowości, nie dłużej niż 2 lata.

Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie udzielimy odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane przekazujemy dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej strony internetowej, tj. usług w zakresie hostingu oraz hostingu pocztowego.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Czy po przekazaniu danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić, ponieważ przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego nie musisz uzasadniać, zaś w innych przypadkach sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem?

Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania lub odpowiemy na zgłoszone zastrzeżenia.

Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Twoim danych bezpieczeństwo. Nasza strona internetowa używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas przesyłania danych podanych przez Ciebie w formularzach. Zapewnia to ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia ich przechwycenie przez nieupoważnione osoby lub systemy.

Twoje dane nie będą przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.